TOPlist
České hory » Krušné hory » Chlum Svaté Máří

Chlum Svaté Máří

Chlum Svaté Máří je jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších barokních souborů v celé České republice.
První zmínka o Chlumu Svaté Maří pochází z roku 1341. Osídlení místa je však mnohem starší. Ve 13. století zde stála socha Panny Marie a dřevěná kaple. Tu nahradil kolem roku 1400 kamenný kostel Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény. V roce 1620 v době stavovského povstání byl Chlum protestantskými šlechtici dobyt a zpustošen. Na jeho troskách byl postupně budován nový poutní a klášterní areál. Základní kámen k novému kostelu byl položen roku 1690 a v roce 1702 byl hotový trojlodní chrám s dvouvěžovým průčelím s příčnou lodí a osmibokou kupolí vysvěcen. Interiér byl vybaven raně barokně, cenná je gotická plastika P. Marie z doby kolem roku 1300, Madona kolem roku 1400 a Pieta z počátku 16. století.
V roce 1903 nedaleko od kostela, na temeni Chlumské hory (nyní Telený vrch nebo Drsný vrch), byla postavena cihlová válcová rozhledna s otevřenou vyhlídkovou plošinou s asymetricky umístěnou věžičkou. V sousedství věže bylo o rok později postaveno pohostinství. Po druhé světové válce začal objekt sloužit jako obytný dům. Jako rodinný domek slouží dodnes, takže se na rozhlednu 20 m vysokou pravděpodobně nepodíváte, protože je "soukromá".
Roku 1960 byl pozměněn název obce na Chlum nad Ohří. Teprve po dlouhých třiceti letech mu bylo opět vráceno původní jméno. Chlum Svaté Maří byl a pravděpodobně dlouho zůstane oblíbeným poutním místem nejen pro věřící z celé České republiky. Na své si tady příjdou ale i vyznavači pěší turistiky a cykloturistiky.
Chlum Sv. Máří - poutní kostel Chlum Sv. Máří - poutní kostel
Poutní kostel sv. Máří
Fotografie uživatelů
Komorní Hůrka
Svatošské skály
Svatošské skály
Svatošské skály
Svatošské skály
hrad Loket
Svatošské skály
hrad Loket
vodní kamenný hrad
hrad Vildštejn